Loading... (0%)

Oogtraining en reflexintegratie

IMG_6531Veel kinderen ervaren blokkades in het lijf. Met alle gevolgen van dien:

 • leerproblemen
 • concentratieproblemen, overbeweeglijkheid
 • motorische onhandigheid
 • boosheid, angst
 • hoogsensitiviteit
Blokkades blootleggen

Een screening op visuele blokkades en actieve reflexen legt veel van deze blokkades bloot. Met relatief eenvoudige oefeningen kunnen ouder en kind vervolgens samen thuis aan de slag. Het effect van deze oefeningen is groot: het lijf komt tot rust, het gedrag eveneens, en dit heeft ook een uitwerking op het leren!

Het zit er wel in, maar het komt er niet uit

Veel kinderen komen niet uit de verf: “Het is eigenlijk zo’n lief kind, maar zo pittig.” Of ze komen niet tot leren: “Het zit er wel in, maar het komt er niet uit.” Als je kind nog last heeft van niet-geintegreerde reflexen of oogsamenwerkingsproblemen, dan helpt corrigeren of extra oefenen weinig tot niets. Sterker nog: je kind raakt alleen maar meer gefrustreerd en teleurgesteld in zichzelf.

Visuele blokkades

Sommige kinderen hebben onrustige oogvolgbewegingen: de ogen schieten tijdens het lezen ongecontroleerd naar boven of naar beneden of ze bewegen schokkerig van links naar rechts. Soms zien de ogen apart heel goed, maar leggen de hersenen de twee plaatjes niet netjes op elkaar, waardoor er een wazig of dansend beeld ontstaat. Met alle gevolgen van dien: een slecht handschrift, achterblijven in (technisch) lezen, vermoeidheid, onrust in het lijf of emotionele buien (verdrietig, onzeker, boos, angst, etc).

Niet-geintegreerde reflexen

We worden allemaal geboren dankzij en met een aantal primaire reflexen. Zonder deze reflexen kunnen we de weg door het baarmoederkanaal naar buiten niet maken, en weten we bijvoorbeeld niet hoe we moeten happen en zuigen om ons te voeden. Deze, en andere, primaire reflexen doorlopen een aantal fasen, en van daaruit gaan we langzamerhand bewuste bewegingen maken: we leren onze ogen richten en iets te pakken, we gaan tijgeren, kruipen en uiteindelijk lopen. Soms stagneert echter de ontwikkeling van de reflexen. In de baarmoeder, tijdens of kort na de geboorte, of soms ook op latere leeftijd als gevolg van een trauma. We zeggen dan dat ze niet zijn geïntegreerd. Hierdoor blijven de primaire reflexen de baas spelen over onze bewuste bewegingen.

Gelukkig is ons lijf heel slim, dus weten we het – zonder dat we het merken – mooi te compenseren. Alleen, die onrust is er dus wel. En dan kan het zomaar zijn dat je lijf door die primaire reflex in beweging wordt gezet en je gaat wiebelen online paper writers op je stoel. Of dat je hand in die ene houding eigenlijk wil openen, zodat je je pen krampachtig moet vasthouden om te kunnen schrijven. Of het rechtop zitten kost je zo veel moeite, dat je zonder dat je het in de gaten hebt onderuitzakt als je je probeert te concentreren. Of je kunt maar niet stoppen met kauwen op je pen, je bijt nagels of sabbelt aan de mouwen van je trui. Of je bent om onduidelijke reden angstig, overgevoelig voor geluid en/of licht en schrikt heel snel en sterk.

Voor wie?

Niet-geïntegreerde reflexen hebben direct effect op houding, motoriek, gedrag en leerprestaties. Symptomen hiervan zijn:

 • Problemen met lezen, schrijven of rekenen (dyslexie en dyscalculie)
 • Onrust of hyperactiviteit, ADHD of ADD
 • Overgevoelig voor aanraking (bv. labels en naadjes)
 • Snel overprikkeld en oververmoeid
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Onhandig zijn in beweging, snel vallen
 • Moeite met fijne motoriek, zoals pengreep
 • Slechte schrijfhouding (bijv. met gezicht op tafel liggen met schrijven)
 • Sterke emoties bij gewone gebeurtenissen (bang of boos)
 • Bedplassen of obstipatie
 • Niet stil kunnen zitten of stil zijn
 • Slechte concentratie
 • Snel bang of boos zijn, weinig zelfvertrouwen
Werkwijze

Of jouw kind last heeft van visuele blokkades en/of niet-geintegreerde reflexen is vrij eenvoudig vast te stellen tijdens een screening. Tijdens deze screening starten we ook gelijk met de bijbehorende oefeningen. Deze doe je vervolgens (dagelijks) thuis. Dat kost ongeveer 5 tot 10 minuten per dag.

De eerste drie afspraken vinden tweewekelijks plaats. Daarna ongeveer een maal per vier weken. De ervaring leert dat de meeste kinderen ongeveer 9 keer komen.

Ondersteuning door remedial teacher

Ik ben geen remedial teacher. Er wordt bij mij niet geoefend met lezen, rekenen of andere schoolse vakken. Hiervoor verwijs ik graag door naar een van mijn collega’s:

Opleiding

Ik werk voor de oogscreening en -training volgens de methodiek van het Centrum Nieuwe Leerstrategieën (CNLS). Voor de reflexintegratie (Masgutova Methode, ook wel MNRI genoemd) werd ik geschoold door het Svetlana Masgutova Educational Institute en door Moira Dempsey van Rythmic Movement Training International.

Geen vergoeding

Let op: Voor zowel reflexintegratie als visuele screening en training geldt dat deze vorm van begeleiding niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Contact

Neem contact op voor een, gratis en vrijblijvend, kennismakingsgesprek

Ervaringen uit de praktijk

Meisje, 10 jaar, groep 6. Wil niet naar school. Want op school heeft ze gymles, en dat vindt ze vreselijk. Haar lijft blijkt stijf te staan van de stress. Haar voeten zijn overgevoelig. Na 2 maanden oefenen ontstaat er rust. Ze staat letterlijk stevig en veilig met haar voeten op de grond. En dan is de gymles ineens helemaal zo akelig niet meer.

Jongen, 11 jaar, groep 7. Sinds groep 3 DMT altijd een IV gescoord. Na 2,5 maand oogvolgbewegingen, niet geoefend met lezen, haalde hij een II op de CITO DMT.

Vrouw, 32 jaar. Ervaart al haar hele leven spanning in haar voeten. Heeft last van bekkeninstabiliteit. Na de eerste sessie voelt zij voor het eerst de vloerbedekking onder haar voeten. En is zij voor het eerst in jaren een aantal dagen vrij van bekkenpijn.

Meisje, 8 jaar, groep 5. Heeft moeite met het aanspreken van volwassenen. Keert naar binnen. Weinig interesse in de buitenwereld, moeite met abstracte begrippen. Na 2 maanden oefeningen reflexintegratie maakt zij meer en meer contact met volwassenen. Zij stelt vragen naar de betekenis van abstracte begrippen en beeldspraak. Haar motivatie voor de zaakvakken neemt zienderogen toe.

Man, 28 jaar. Heeft altijd spanning. Wordt moe en gespannen wakker ’s ochtends. Hij voelt de stress letterlijk opkomen als hij zijn ogen opent. Na de eerste sessie gaat hij met een leeg hoofd naar huis. Na vijf sessies ronden wij af: hij voelt zich ontspannen en komt uitgerust uit bed.

Jongen, 13 jaar, brugklas. Bang voor ballonnen. Naar een feestje gaan is een crime. Hij kan er niet eens aan denken zonder dat de angst toeslaat. Na een aantal weken reflexintegratie, in combinatie met MatriXcoaching, kan hij zelf een ballon opblazen en vasthouden.